Horoskopy › Výklad karet › Jak si sám vyložit karty? Výklad karet online zdarma!

Jak si sám vyložit karty? Výklad karet online zdarma!

Každý, kdo si chce sám vyložit karty, určitě uvítá online aplikaci pro výklad tarotových karet. Výklad je zaručeně zcela zdarma a jediné co k němu potřebujete je Vaše vlastní trpělivost, fantazie a odvaha zkoumat poselství, které Vám karty přináší.

Jak si vyložit karty zdarma?

Stačí kliknout na vějíř z karet na obrázku výše i hned se Vám otevře nové okno, kde budete mít možnost zvolit výklad jedné až čtyř karet. Všem začátečníkům doporučuji začít pouze s jednou či dvěma kartami. Kdo si chce sám vyložit karet více, měl by si nejprve důkladně nastudovat pozice, do kterých se karty při výkladu rozmisťují. Každá karta totiž poskytuje jedinečné poselství nejen díky vlastnímu obsahu, ale také podle toho, kam ji při výkladu umístíte.

Jak se při výkladu správně ptát?

Karty jsou dobrým rádcem, jen když se při výkladu zaměříte na jednu konkrétní oblast Vašeho života. Není možné získat naráz odpovědi na vše, co Vás trápí. Celý výklad proto směřujte pouze na jeden okruh Vašich problémů, např. lásku, partnerský vztah atd.

Každý, kdo si chce sám vyložit karty, by měl vědět, že není rozumné očekávat jednoduché odpovědi ANO / NE. Karty Vám při výkladu nabídnou vodítko, ne však jednoznačnou a přímočarou odpověď. Musíte zapojit vlastní fantazii a hledat výklad, který odpovídá Vašem životním příběhu. Člověk si musí nejprve sám položit správnou otázku, která dává prostor jeho obrazotvornosti. Teprve pak mohou karty nastavit zrcadlo jeho osudu.

Špatně položené otázky:

Všechny uvedené otázky jsou velmi jednoduché a určitě na ně chce znát spousta lidí odpověď. Bohužel (či spíše naštěstí), tarotové karty na sobě nemají napsáno „ano“ nebo „ne“ – jsou na nich obrázky, ze kterých taký druh odpovědi ani nemůže být zřejmý. Kdo chce při rozhodování v lásce znát odpověď typu ANO / NE, měl by zapomenout na karty a raději si hodit korunou. Ta má totiž jen dvě strany. Pokud někomu nevadí, že se vzdá vlastního úsudku a samostatného rozhodování, může být takové hození korunou nakonec také řešení.

Správně položené otázky:

Jak vidíte, tyto otázky vybízí k poměrně složitým odpovědím, což je pro výklad pomocí karet ideální situace. Při výkladu totiž zjistíte, jaké jsou možnosti řešení toho kterého problému a jaké okolnosti s sebou přináší.

Tarotová karta Velekněžka

Nejlépe bude ilustrovat to na konkrétním příkladu. Vezměme poslední otázku: „Jak si mohu zachovat chladnou hlavu?“ a výklad pomocí jedné karty. Vytažena byla například karta Velekněžka. Poselství karty pak může znít následovně: „Nepodceňujte se. Uvědomte si, že v sobě skrýváte velký duchovní potenciál. Dostatečné vědomosti a nezbytný odstup od věci jsou tím, co přináší klid a nestrannost při jakémkoli rozhodování. Najděte si čas ke studiu potřebných informací a vyhraďte si zároveň dostatek času sami pro sebe. Budete jej potřebovat k rozjímání a meditaci o tom, co Vás trápí. Nenechte se vláčet okolnostmi a nebuďte jen ve vleku ostatních. Vyrovnanost, kterou Vám karta Velekněžka nabízí, je šance a zároveň výzva, kterou byste neměli promarnit.“

Výklad karet online

Když nyní víte, jak si správně položit otázku, můžete přejít rovnou na online výklad karet. Buďte však trpěliví. Výklad, který si může provést každý sám a zdarma, bude zpočátku především hrou a seznamovacím cvičením, jak se v rozmanitém světě tarotových karet zorientovat. Teprve časem získáte lepší přehled a potřebné znalosti, jak lze s pomocí karet být sám sobě dobrým rádcem.