Horoskopy › Výklad karet › Tarot a tarotové karty - stručná historie

Tarot a tarotové karty - stručná historie

Tarot je karetní sada, nejčastěji v počtu 78 karet, která se používá od poloviny 15. století v různých částech Evropy, zejména Francii a Itálii. Od konce 18. století až do současnosti našel tarot také využití ze strany mystiků a okultistů při věštění nebo jako mapa duševních a duchovních cest.

Tarotová karta Slunce

V sadě tarotových karet existuje tzv Velká Arkána (22 karet) aMalá Arkána (56 karet). Slovo Arkána pochází z latinského Arcanum, které označuje něco tajného, skrytého či kouzelného. Samotný pojem Arkána nám tak naznačuje, že kromě zábavy při hře je možné v kartách hledat hlubší skrytý význam.

Velká Arkána

Karty Velké Arkány (22 karet) jsou v podstatě obdobou zvláštních trumfů. Jednotlivé karty Velké Arkány lze jednoduše poznat od ostatních karet podle jejich štítku s číslem v horní části. Ve spodní části se pak nachází název karty. Výjimku tvoří první karta Blázen, která číslo nemá, a třináctá karta (Smrt), které schází popisek a je tedy bezejmenná.

Malá Arkána

Malá Arkána (56 karet) se skládá ze čtyř druhů karet – meče, hole, poháry, disky – které jsou obdobou čtyř barev (srdce, piky, kříže, káry). Každá barva obsahuje 10 karet od esa po desítku a 4 hlavní karty, které zobrazují vždy určitou postavu.

Historie tarotových karet

První tarotové karty pronikly do Evropy na konci 14. století, pravděpodobně z Mamlúckého sultanátu v Egyptě. A byly velmi podobné současným kartám s meči, holemi, poháry a disky.  Někteří autoři se snaží vysledovat původ tarotových karet až do starověkého Egypta, ale jejich tvrzení nelze podpořit žádnými hodnověrnými důkazy.

První známé tarotové karty byly vytvořeny mezi lety 1430 a 1450 v Miláně, Ferraře a Bologni v severní Itálii. Zde byly ke klasickým čtyřem barvám přidány ještě další trumfy s alegorickými ilustracemi, tzv. Velká Arkána.

Tyto nové karetní sady se původně nazývaly carte da trionfitriumf karty, známé dnes jednoduše jako „trumfy“. První písemné důkazy o existenci carte da trionfi jsou z města Ferrara roku 1442. Nejstarší dochované tarotové karty jsou z patnácti neúplných karetních sad, který byly vytvořeny v polovině 15. století pro vládnoucí milánský rod Visconti-Sforza.

Z originálních Visconti-Sforza karet je 35 v Morgan Library & Museum v New Yorku, 26 v Accademia Carrara a 13 v soukromé sbírce Colleoni v Bergamu v Itálii. Čtyři chybějící karty (mimo jiné trumfy Ďábel a Věž) jsou ztraceny nebo nebyly nikdy vyrobeny.

Tyto karty byly malovány zlatem a na některých lze identifikovat rodové znaky rodu Sforzů. Tyto karty nejsou označeny ani jmény ani čísly.

První tarotové sady byly ručně malované a díky jejich ceně zůstaly výsadou vyšších tříd. Jejich počet byl proto velmi omezený. K rozšíření počtu tarotových karet došlo až po vynálezu tiskařského lisu. Nejznámější tištěná sada karet byla z jižního francouzského města Marseille, po kterém je pojmenována jako Tarot de Marseille.

Původ slova „tarot“

Anglické a francouzské slovo tarot pochází z italského tarocchi, u něhož není znám jeho původ. Jedna z teorií odvozuje název „Tarot“ od řeky Taro v severní Itálii, nedaleko Parmy. Tarot podle této teorie vznikl v severní Itálii, v Miláně nebo v Bologni. Jiní autoři věří, že tarot pochází z arabského slova طرق  turuq, které znamená „způsoby / cesty“. Případně může pocházet i z arabského ترك  taraka, které znamená „odejít / opustit / vynechat / nechat za sebou“. Podle francouzské etymologie, je italský název Tarocco odvozen z arabštiny طرح  tarh „odmítnutí / odčítání / závěr / sleva“. Za zmínku stojí ještě možná fonetická podobnost a tedy možná souvislost mezi tarotتاروت  Harut هاروت  Marut ماروت  . Harut a Marut jsou dva andělé zmiňovaní v Koránu.

Termín Velká Arkána a Malá Arkána použil poprvé autor knihy Historie a praxe magie Jean Baptiste Pitois (1811-1877) a nebylo nikdy vztaženo ke karetní hře. Slovo Arkána pochází z latinského Arcanum, které označuje něco tajného, skrytého či kouzelného. Název Arkána tak naznačuje, že v kartách lze hledat hlubší skrytý význam.

Tarot – mystika a magie

Kromě původního herního účelu jsou tarotové karty postupně v historii spojovány také s mystikou a magií.

Věštění pomocí tarotových karet je zmíněno již v roce 1540 v knize nazvané Věštby Francesca Marcolino da Forli.Karty jsou zde použity pouze pro výběr náhodné věštby ale nemají smysl samy o sobě. Rukopisy z roku 1735 (The Square of Sevens) a 1750 (Pratesi Cartomancer) dokumentují primitivní významy pro tarotové karty, stejně jako i systém, pro jejich výklad. Giacomo Casanova napsal ve svém deníku, že v roce 1765 jeho ruská milenka často používá balíček hracích karet pro věštění.

Tradice začala v roce 1781, kdy Antoine Court de Gébelin, francouzský protestantský duchovní, publikoval spis Le Monde primitif, kde se zabýval náboženskou symboliku a jejím přežíváním v moderním světě.

De Gébelin nejprve tvrdil, že symbolika Tarot de Marseille v sobě nese tajemství egyptských božstev Isis a Thoth. Dále Gébelin prohlašoval, že slovo „tarot“ vzniklo z egyptského slova tar (královský), a ro (cesta), a že Tarot proto je "královskou cestu" k moudrosti.

De Gébelin však napsal své pojednání před tím, než Jean-François Champollion rozluštil egyptské hieroglyfy (r. 1822), resp předtím, než byla objevena Rosettská deska (r. 1799), která rozluštění egyptského písma vůbec umožnila.

Egyptologové nenašli později nic v egyptském jazyce na podporu de Gébelinem vymyšlené etymologie slovatarot. Přesto tak bylo spojení tarotových karet s egyptskou Knihou Thothovou již pevně zakotveno v okultní praxi.

Tarotové karty

› Rider-Waite tarot

Karty Rider-Waite jsou jednou z nejznámějších novodobých karetních sad tarotu. Obrazy na těchto kartách jsou považovány za jednoduché a uživatelsky přívětivé. Přesto zejména karty Velké Arkány v sobě nesou mnoho esoterických symbolů. Obrázky na kartách Rider-Waite vytvořila Pamela Colman Smith podle pokynů okultisty Arthura Edwarda Waita a byly původně publikované společností Rider v roce 1910. Motivy karet Velké Arkány jsou založeny na dřívějších vzorech (Tarot de Marseille atd.), ale byly výrazně upraveny tak, aby odrážely pohled na tarot obou autorů.

› Tarot de Marseille

Karty Tarot de Marseille pochází jak jejich název napovídá z Francie a představují jednu z tradičních karetních sad, které se dochovaly z 15. století dodnes. Existují ve více variantách podle dílny jejich autora (Jean Noblet – 17st., Jean Dodal –  18st., Nicolas Convert – 18st., atd.). Typická je pro tyto karty jasná barevnost a černé obrysy, ze kterých jsou složeny motivy karet.

› Thothův tarot – Crowley

Thothův tarot je karetní sada namalovaná Friedou Harris podle instrukcí Aleistera Crowleyho. Crowley, který byl vůdcem okultistického sdružení Zlatý úsvit. Crowley původně plánoval, že Thothův tarot bude šestiměsíční projekt zaměřený na modernizaci tradiční obrazové symboliky tarotu. Tvorba však trvala nakonec pět let (1938 a 1943). Karty jsou velmi složité a plné symbolů, především egyptských.
Některé karty byly malovány vícekrát, dokonce až 8x. Současná verze karetní sady, jejíž licenci vlastní společnost U.S. Games Systems, obsahuje dvě verze karty Mág. Nebyl to sice původní záměr autorů, avšak ti se vydání karet sami nedožili. Karty byly poprvé publikovány v roce 1969, ale v nevalné kvalitě. V následujících letech byly pak obrazy znovu nafoceny a vydány.

Tento článek vznikl ze zdrojů : 1) Wikipedia; 2) Alejandro Jodorowsky: The Way of Tarot, Destiny Books 2009; 3) Robert Place: The Tarot: History, Symbolism, and Divination, Tarcher 2005