Horoskopy › Výklad karet › Uspořádání tarotových karet při výkladu

Uspořádání tarotových karet při výkladu

Dvě ilustrace výkladu přestavují práci s tarotovými kartami, která je dynamická a vyžaduje od tazatele fantazii a schopnost vcítit se do příběhu postav na kartách. Samotný příběh je vytvořen právě sledem jednotlivých karet a slouží k tomu, aby se v něm mohl promítnout skutečný příběh tazatele.

Karta Blázen a karta Svět

Karty Blázen a Svět jsou první a poslední kartou Velké arkány a mohou tak být považovány za alfu a omegu této série. Blázen představuje věčný začátek a Svět pro změnu vyvrcholení. Mezi těmito dvěma póly se odehrává životní příběh, který obsahuje široké možnosti výkladu.

Karta Blázen / Karta Svět

Pokud karty položíte vedle sebe v pořadí (1) Blázen a (2) Svět, je ihned zřejmé, že Blázen směřuje svým pohledem na kartu Svět, v níž jej přitahuje nahá žena. Blázen zde může být vykládán jako základní energie, která nemá zatím jasné vymezení, smysl ani hranice. Tato energie hledá své uplatnění. Pokud Blázen zůstává osamocen, vystavuje se riziku, že bude do nekonečna bloudit s holí po světě. Jeho tvůrčí energie se může nakonec bezcílně vyčerpat, pokud nebude nesměřovat ke konkrétnímu cíli. Z této perspektivy můžeme vidět kartu Svět orámovanou čtyřmi elementy jako duševní i fyzické naplnění Bláznovy životní energie. Jako cíl jeho cesty.

Karta Svět / Karta Blázen

Pořadí karet je však zásadní. Pokud vedle sebe umístíme karty opačně (1) Svět a (2) Blázen, je situace zcela jiná. Karta svět není již naplněním čehokoliv ale stává se vězením (modrý oválný věnec je poutem či klecí), ze kterého postava ženy zoufale hledí na prázdnotu ve své minulosti (vlevo již není žádná další karta). To je těžký začátek, jehož jediným východiskem je osvobození. Karta Blázen pak představuje útěk z těchto pout. Ale i tento pokus je těžkým, protože Blázen před sebou nemá žádnou další kartu, která by přiblížila směr či cíl jeho cesty.

Tento jednoduchý výklad přemístěných karet nám umožňuje pozorovat, že tarotové karty nemají jednoznačně daný význam. Teprve uspořádání karet při výkladu může být rozhodující pro hledání správného sdělení, které nám karty přináší. Ti, kdo karty před staletími vytvořili, je vybavili nápisy v latině nebo francouzštině. A tyto názvy karet umístěné v jejich spodní části nás vybízejí k tomu, abychom i karty samotné vykládali ve stejném směru, jako se čte a píše. Tedy zleva doprava.

Můžeme si proto představit jakousi časovou osu, na kterou lze karty umisťovat vedle sebe. Ty vlevo vyjadřují minulost, střední část pak přibližuje současný stav a karty vpravo představují potenciál budoucnosti, který může nebo nemusí být naplněn.

Tento článek je volným překladem kapitoly „The Fool and The World: Spatial Organisation of the Tarot“ z knihy: Alejandro Jodorowsky: The Way of Tarot, Destiny Books 2009, strana 38. Tuto knihu lze vřele doporučit všem zájemcům o hlubší studium tarotu a výkladu karet. Kniha není bohužel dostupná v českém překladu.