Horoskopy › Výklad karet › Výklad tarotu na tři karty

Výklad tarotu na tři karty

Tři karty

Výklad na tři karty

V tomto článku Vám představíme nejběžnější a také nejvíce využívaný výklad tarotových karet – výklad na 3 karty.

 

Míchání karet

Při míchání balíčku tarotových karet se stále soustřeďte na svou otázku. Míchejte, dokud nepocítíte, že máte přestat a nechat „promluvit“ karty k výkladu samotnému. Balíček karet poté položte před sebe (obvykle na stoleček, ale je možné karty vykládat i na zemi), začněte shora, tedy vrchní kartou a dávejte postupně karty před sebe. Je mnoho způsobů a variací, jak karty rozložit, ale následující výkladová schémata vám poskytnou základ vhodný pro většinu otázek.

Tři karty

Minulost, současnost a budoucnost (přímka)

Chcete-li získat celkový přehled o situaci, můžete míchat karty s představou minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jako první tedy vždy vytahujeme tarotovou kartu, která zastupuje přítomnost. Tu položíme doprostřed. Vlevo je pak jako druhá tažená karta minulosti, vpravo karta budoucnosti.

Tři karty: 2 - minulost; 1 - současnost, přítomnost; 3 - budoucnost

Pro bližší pohled na současnou situaci můžete karty zamíchat a vyložit se záměrem, aby centrální karta zastupovala základní situaci a její stěžejní hledisko a karty po stranách aby podrobněji vysvětlily okolnosti, které tuto situaci ovlivňují.

Tři karty: Důležitý vliv z dřívějška; Hlavní moment současné situace; To, co se může v nejbližší době změnit

Pokud chcete pomocí výkladu tří karet do minulosti nebo přítomnosti nahlédnout hlouběji, použijte stejný princip přímky, kdy středová karta reprezentuje střed situace položené v minulosti nebo budoucnosti.

Tři karty: Ovlivňující okolnost; Hlavní moment minulé nebo budoucí situace; Ovlivňující okolnost

Použít můžeme také časovou přímku, kterou umístíme buďto do minulosti, nebo do budoucnosti (podle toho, kam chcete výkladem tří karet zaměřit). Přímka tarotových karet tedy bude mít následující schéma, kdy je Vaše pozornost zaměřena do budoucnosti:

Tři karty: Blízká budoucnost; Vzdálenější budoucnost; Konečný stav situace (naše přání)

Nebo opačným směrem do minulosti:

Tři karty: Velmi vzdálená minulost - původ problému; Vývoj v minulosti; Nedávná minulost

Výkladové schéma tří karet může být velmi užitečné i pro denní výklad, kdy ústřední karta zastupuje základní stav nebo událost dne a postranní karty ukazují další důležité události nebo ovlivňující okolnosti:

Tři karty: Velmi vzdálená minulost - původ problému; Vývoj v minulosti; Nedávná minulost

Podobně můžeme denní výklad tří karet interpretovat také jako časové úseky, které se odehrávají během dne (dopoledne, odpoledne, večer):

Tři karty: Dopoledne; Odpoledne; Večer

Tři karty

Netradiční inspirace

Výkladové schéma tří tarotových karet může být různé. Pro inspiraci nabízíme několik dalších možností, které Vám mohou přinést cennou inspiraci. Není třeba myslet pouze na čas, ve kterém se Váš život odehrává, tedy minulost a budoucnost. Tři karty můžete stejně dobře použít jako zrcadlo různých aspektů současnosti. Zaměřte se na to, co aktuálně zásadním způsobem spoluurčuje Vaši přítomnost. Může to být Vaše tělo, mysl, domov, práce atd.

Tři karty: Tělo;  Mysl; Duše
Tři karty: Podvědomí (nevědomí); Vědomí; Duchovno (nadvědomí)
Tři karty: Podvědomí (nevědomí); Dětství; Dospívání; Dospělost
Tři karty: To, co je nade mnou; Bezprostřední okolí; Co je pod mýma nohama
Tři karty: Bývalá práce; Současné zaměstnání; Budoucí profese

Berta – Výklad karet, Práce s kyvadlem

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Několik rad pro začátečníky

Jak se postupně připravit na výklad tří karet?

Když se začínáte učit tarot a pracujete s ním každý den, abyste se seznámili s jednotlivými kartami, můžete se jednoduše zeptat: „Jak ta či ona karta funguje v mém životě?“ Zamícháte, najdete v balíčku zamýšlenou kartu a podíváte se na dvě karty, které ji obklopují. Společně Vám tyto tři karty ukáží ty oblasti života, v nichž se aktivně projevují vlivy, které zastupuje vybraná hlavní karta.

Chcete-li získat konkrétnější informace o nějaké osobě (včetně sebe), najděte v balíčku zástupnou kartu této osoby. Karty, které ji doprovázejí, vám odhalí něco o její osobnosti nebo stavu mysli.

Jestliže se chcete dozvědět něco o kvalitě určitého vztahu, vyhledejte kartu Milenci (jde-li o vztah partnerský či milenecký) nebo Dvojku Pohárů (pokud jde o přítele). Karty, které tuto ústřední postavu obklopují, vám mohou ukázat, co daná osoba do vztahu přináší.

Jestliže přemýšlíte nad kariérou, vyhledejte si Trojku Pantaklů a podívejte se, jestli její doprovodné karty nenaznačí nějaký konkrétní typ zaměstnání. A když si chcete naklonit štěstěnu, vyhledejte Kolo štěstí. Karty, které jej doprovázejí, mohou být vzorcem kvalit, které byste měli vnést do svého života. Tyto karty také mohou naznačovat směr akcí, které byste měli podniknout, aby se vám vedlo lépe.

Příkladů je více, ale jakmile se obeznámíte s významy jednotlivých karet, sami uvidíte, na jaké otázky vám mohou odpovědět.

Co když při míchání balíčku vypadne karta?

Někdy se vám stane, že při míchání nebo jiné manipulaci s kartami vám před vyložením nějaká karta vypadne. Když se to stane, podívejte se na kartu a pak ji vraťte zpátky do balíčku a sledujte, zda se znovu objeví mezi vyloženými kartami. Pokud ne, můžete projít balíček, kartu najít a položit ji na stůl nad rozložené schéma. I karty, které se nám „představily“ tímto způsobem, pro nás mohou být totiž z nějakého důvodu důležité.

Zamyslete se nad tím, co tato zvláštní karta může znamenat pro váš výklad. Možná zastupuje nějaký vlivný vnější faktor, něco nečekaného, co má moc změnit událost nebo na ni vrhnout nový pohled.

Tip: Přečtěte si náš článek "3x3 ukázkové výklady", který Vám přinese inspiraci pro Vaši vlastní práci s tarotovými kartami.