Horoskopy › Výklad karet › Tarotové karty

Tarotové karty

Tarotové karty používané na těchto stránkách k online výkladu představují restaurovanou verzi karet Tarot de Marseille. Tyto tarotové karty mají pravděpodobně svůj původ v jižní Itálii 15. století a jsou tak jedněmi z nejstarších dochovaných tarotových karet vůbec. Při grafické práci na nových kartách Tarot de Marseille byly použity původní karty od autorů jako Jean Noblet (17st.), Jean Dodal (18st.), Nicolas Convert (18st.) a dalších. Restaurována bylo pouze 22 karet takzvané Velké Arkány (tarotové trumfy), které nesou zvlášť koncentrované symbolické významy a odrážejí nejlépe důležité životní situace.

Tarot de Marseille

Karta Blázen Karta Mág Karta Velekněžka Karta Císařovna Karta Císař Karta Víra Karta Zamilovaní Karta Vůz Karta Spravedlnost Karta Poustevník Karta Kolo štěstí Karta Síla Karta Viselec Karta Smrt Karta Mírnost Karta Ďábel Karta Věž Karta Hvězda Karta Luna Karta Slunce Karta Soud Karta Svět

Popis Velké Arkány

Tarot de Marseille se skládá ze sedmdesáti osmi karet Arkány. Slovo Arkána pochází z latinského Arcanum, které označuje něco tajného, skrytého či kouzelného. Samotný pojem Arkána nám tak naznačuje, že kromě zábavy při hře je možné v kartách hledat hlubší skrytý význam.

Karty Velké Arkány lze jednoduše poznat od ostatních karet podle jejich štítku s číslem v horní části a štítku ve spodní části, kde se nachází název karty. Výjimku tvoří první karta Blázen, která číslo nemá, a třináctá karta (Smrt), které schází popisek a je tedy bezejmenná.

První část Velké Arkány (karty I až X) zobrazuje převážně výrazné lidské postavy a jejich význam je proto jasný a přímočarý. Druhá část Velké Arkány (karty XI až XXI) představuje spíše složitější kompozice a situace s více postavami. Pochopení jejího symbolického významu je proto náročnější.

Velká Arkána jako symbol životní cesty

Tarotové karty Velké Arkány představují v řadě ucelenou sérii obrazů, která připomíná duchovní vývoj od nejnižšího pozemského stupně po nebeské osvícení. Cestu, kterou prochází člověk během svého života. Od karty Blázna, kterému je vlastní nevinnost, upřímnost a nevědomost, až po kartu Svět, která představuje celistvé uvědomění a završení cesty. První i poslední karta proto představují alfu a omegu celé pomyslné série.

V první části se Blázen na své cestě setkává se svými rodiči (Císař, Císařovna), získává duchovní vedení (Velekněžka, Víra), řeší lásku a vztahy (Zamilovaní, Poustevník), svoji kariéru a možnosti (Kolo štěstí, Síla, Viselec), životní změny, rovnováhu a pokušení (Smrt, Mírnost, Ďábel). Od šestnácté karty (Věž) dále začíná hrát stále významnější roli obloha a postavy ustupují do pozadí. Blázen se zaměřuje na vyšší spirituální hodnoty svého života. Vidíme postupně hvězdy, Měsíc, Slunce, anděla a nakonec nebeský kruh, který uzavírá a korunuje Bláznovu cestu.

Negativní a pozitivní významy karet

Dvě karty vzbuzují často negativní pocity. Je to karta Ďábel a karta Smrt. Obav se ovšem člověk rychle zbaví, když si uvědomí, že tyto karty stejně jako všechny ostatní, je třeba chápat metaforicky a ne doslovně. Například karta Víra, na které je vyobrazen papež, neznamená, že brzy odcestujete do Vatikánu na audienci ke svatému otci Benediktu XVI. Ani karta Mág nenaznačuje, že u Vás zítra zaklepe na dveře osobně David Copperfield. Význam všech karet je třeba vždy hledat ve Vašem životním příběhu a takový, který cítíte jako Váš vlastní.